خدمات

صنایع خودروسازی

شرکت خدمات مهندسی و شبیه سازی پویا تدبیر در حوزه‌های زیر در صنایع خودروسازی خدمت ارائه می کند. در صورت در خواست هر یک از خدمات، لطفا بر روی گزینه ثبت درخواست اولیه پروژه در پایین صفحه کلیک کنید.

خدمات ارائه‌شده در صنایع خودروسازی

 

 • مدلسازی و تحلیل الاستیک – پلاستیک
 • تحلیل تماسی استاتیکی و دینامیکی
 • مدل سازی و تحلیل انتقال حرارت
 • تحلیل تست‌های مکانیکی از جمله کشش، خمش، ضربه
 • مدل سازی و تحلیل جوش درزی و مقاومت نقطه‌ای
 • مدل سازی و تحلیل ارتعاشات
 • ایجاد آسیب
 • تحلیل uniaxial خستگی و تخمین عمر
 • تحلیل multiaxial خستگی با چند کانال بارگذاری مختلف
 • استفاده از معیارهای اصلاح تنش
 • محاسبه‌ی آسیب خستگی
 • شمارش سیکل
 • بهینه کردن نتایج خستگی
 • تحلیل رشد ترک خستگی
 • تخمین عمر بر اساس رشد ترک
 • برگزاری دوره‌های آموزشی
ثبت درخواست اولیه پروژه