شرکت خدمات مهندسی و شبیه‌سازی پویا تدبیر

معرفی شرکت | حوزه‌های کاری | نمونه‌کارها

معرفی شرکت

شرکت خدمات مهندسی و شبیه‌سازی پویا تدبیر مجموعه‌ای متشکل از اعضاء هیات علمی، فارغ التحصیلان و متخصصان حوزه مهندسی مواد و مکانیک با گرایش شبیه‌سازی و رفتار مکانیکی مواد است. تمرکز عمده این شرکت بر شبیه‌سازی رفتار مکانیکی انواع قطعات صنعتی، مخازن، تجهیزات تحت تنش‌های مکانیکی، به‌ ویژه تجهیزات دوار و همچنین بررسی و تحلیل خرابی انواع تجهیزات و ادوات مکانیکی است. این شرکت با بهره‌گیری از دانش شبیه‌سازی عددی قابلیت مدل کردن تمامی رفتارهای مکانیکی و خرابی قطعات صنعتی را دارا است.

از جمله خروجی‌های مهم این شرکت مشخص کردن دوره‌های بازرسی و تخمین عمر باقیمانده قطعات و تجهیزات بر اساس مکانیزم آستانه تخریب است.

حوزه های کاری