خدمات

صنایع نفت و گاز

شرکت خدمات مهندسی و شبیه سازی پویا تدبیر در حوزه‌های زیر در صنایع نفت و گاز خدمت ارائه می کند. در صورت در خواست هر یک از خدمات، لطفا بر روی گزینه ثبت درخواست اولیه پروژه در پایین صفحه کلیک کنید.

خدمات ارائه‌شده در صنایع نفت و گاز

  • مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی (AIM)
  • ارزیابی مناسب بودن برای سرویس دهی (FFS)
  • بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)
  • ارزیابی مکانیزم های تخریب و تحلیل ریشه‌ای علل خرابی‌ها (RCFA)
  • تنش پسماند در تجهیزات نفت و گاز
  • تحلیل تنش در لوله و مخزن تحت فشار
  • تحلیل جوشکاری خطوط لوله
  • تخمین عمر باقی‌مانده بر اساس رشد ترک
  • تحلیل خستگی محیطی
  • برگزاری دوره‌های آموزشی
ثبت درخواست اولیه پروژه