خدمات

صنایع توربین سازی

شرکت خدمات مهندسی و شبیه سازی پویا تدبیر در حوزه‌های زیر در صنایع توربین‌سازی خدمت ارائه می کند. در صورت در خواست هر یک از خدمات، لطفا بر روی گزینه ثبت درخواست اولیه پروژه در پایین صفحه کلیک کنید.

خدمات ارائه شده در صنایع توربین‌سازی

  • تحلیل‌های تنشی و حرارتی
  • تحلیل مکانیک شکست دما بالا
  • تحلیل آسیب خزشی
  • تحلیل خستگی محیطی
  • تحلیل تخمین عمر گذرا
  • تحلیل آسیب خستگی تصادفی
  • برگزاری دوره‌های آموزشی
ثبت درخواست اولیه پروژه