خدمات

دوره‌های آموزشی

درباره دوره‌های آموزشی

.دوره‌های آموزشی شرکت پویا تدبیر ویژه صنعت است. همچنین هر دوره بسته به نیاز صنعت سفارش دهنده،شخصی‌سازی می‌شود

المان محدود در صنعت توربین‌سازی

 • سطح 1
 • آشنایی با المان‌های پوسته‌ای و توپر
 • آشنایی با تعریف شرایط مرزی، نیرو و خواص مواد
 • آشنایی با حلگرهای Explicit و Implicit
 • آشنایی با استپ‌های استاتیک، دما و جابه‌جایی
 • آموزش مش زنی
 • تهیه خروجی‌های مربوطه ( تنش، دما و…)
 • سطح 2
 • آشنایی با سابروتین نویسی (utemp,usdfld,disp,hetval,creep)
 • آشنایی با اسکریپت نویسی
 • آشنایی با هایپرمش

المان محدود در صنعت خودروسازی

 • سطح 1
 • مدل سازی و تحليل الاستیک
 • تحلیل تماسی استاتیکی و دینامیکی
 • مدل سازی و تحلیل پلاستیک
 • تحلیل انتقال حرارت تحلیل تست های مکانیکی از جمله کشش، خمش، ضربه
 • مدل سازی و تحلیل جوش درزی و مقاومت نقطه ای
 • مدل سازی و تحلیل ارتعاشات
 • ایجاد آسیب
 • سطح 2
 • تحلیل Uniaxial خستگی به روش S-N
 • تحلیل Multiaxial خستگی به روش S-N
 • استفاده از معیارهای اصلاح تنش متوسط مانند Goodman, Fatemi-Socie, SWT
 • تحلیل خستگی به روش E-N
 • تحلیل ختسگی با استفاده از چند Channel خستگی مختلف
 • تحلیل رشد ترک خستگی

المان محدود در صنعت نفت و گاز

 

 • شبیه سازی FFS سطح ۳
 • طراحی مخازن
درخواست برگزاری دوره‌های آموزشی