کارگاه آموزش سابروتین نویسی و اسکریپت نویسی برای شرکت مپنا پرتو در تاریخ 4 تیر 1401 برگزار شد. از اهداف این کارگاه می‌توان به  آموزش سابروتین نویسی و اسکریپت نویسی در آباکوس اشاره کرد.